Under projekt asset fick vi själva välja en produkt vi skulle återskapa i valfritt program.
Jag valde att köra helt i Blender för att öva lite mer på just subdiv-modellering.

Både lurar och case är modellerat och texturerat i blender.
post gjord i Nuke och final touch i Photoshop. 
Back to Top