Detta projektet har pågått i bakgrunden till vår utbildning där vi fick på obestämd egen tid skapa vår tolkning av en gränd och det här var min tolkning av det. 
Detta pågick under tiden vi gick igenom camera-mapping, uv-projection och image modelling och det är också dem beståndsdelarna sopm gör upp majoriteten av den här bilden.
Back to Top