Under projektet skulle vi göra produkter för märket naturally där vi i grupp själva fick avgöra med vissa riktord vad naturally faktiskt var. Bilderna nedan är mina egna tillägg till projektet.
Båda modellerna är formsatta i Fusion 360 sedan uv-mappade och scensatta i Blender för att sedan materialsättas i adobe substance 3D painter.
Back to Top