Fick i uppgift att skapa reklambilder för två olika produkter där den ena skulle innehålla vattensimulering och den andra röksimulering.
Allt gjort i blender med importerade CAD-modeller. 
Post gjort i photoshop.
Back to Top